ประกาศ สอบราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 1 โครงการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 1 โครงการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่