ประกาศ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อไซริงค์ใช้แล้วทิ้ง จำนวน 5 รายการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่