Archive for the ‘สมัครงาน’ category

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการ

สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม- 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้  ที่นี่

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ, สมัครงาน

คลิกอ่านประกาศ

ประกาศ “รับโอน รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ, สมัครงาน

คลิกอ่านประกาศ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง  สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

รายชื่อผู้รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

สมัครงาน

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันประสาทวิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลอก คลิกอ่านประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานฯ

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่