Archive for the ‘สมัครงาน’ category

รายชื่อผู้รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

ประกาศ, สมัครงาน

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันประสาทวิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลอก คลิกอ่านประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานฯ

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ฯ

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการพิเศษ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

– รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สมัครงาน

ด้วย กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ, สมัครงาน

อ่านประกาศรายชื่อคลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ ที่นี่