Archive for the ‘สาระความรู้’ category

ASSESSMENT & MORNITORING IN STROKE FAST TRACK

สาระความรู้

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของระบบประสาทและหลอดเลือด อาจเกิดจากหลอดเลือดตีบอุดตันหรือแตก ทำให้สมองบางส่วนหรือทั้งหมดทำงานผิดปกติ  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้  ที่นี่

แนวทางการส่งเสริมการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก

สาระความรู้

โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease) เป็นภาวะที่ความผิดปกติของระบบหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุให้สมองบางส่วนหรือทั้งหมดทำงานผิดปกติไป ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ความผิดปกติของการสื่อความหมายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สาระความรู้

ความผิดปกติของการสื่อความหมายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Communicative disorder in stroke patient) แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ อ่านรายละเอียด

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ (H1N1)

สาระความรู้

โรคหลอดเลือดสมอง

สาระความรู้

โรคหลอดเลือดสมอง  นิยมเรียกว่า  Stroke  ในคนไทยเรียกอัมพาต  แต่ถ้าผู้ป่วยรายใดมีอาการไม่รุนแรงยังพอขยับได้เรียกโรคอัมพฤกษ์  โรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ   1.โรคหลอดเลือดสมองแตก 2.โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

“ร่วมมือป้องกันภัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่”

สาระความรู้

“ร่วมมือป้องกันภัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่” ทำอย่างไรจึงไม่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ และเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ควรทำอย่างไร  คลิกอ่าน ที่มา สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดทางโครโมโซมเอ็กซ์ (X-linked adrenoleukodystrophy)

สาระความรู้

จากกรณีที่มีข่าวเด็กชายกฤษกรณ์ คำชัยวงศ์ หรือน้องจ๊าบ อายุ 12 ปี อยู่ที่จังหวัดลำปาง นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเด็กเรียนเก่ง ฉลาดเกินวัย สอบได้เกรด 4 ทุกวิชา แต่ขณะนี้ป่วยเป็นโรคประหลาดทำให้พัฒนาการทางสมองถดถอยกลับไปสู่วัยเด็ก เริ่มจากอาการตาพร่ามัว มองไม่เห็น เดินชนผนังห้องบ่อยๆ จนครูและเพื่อนๆ ต้องช่วยกันดูแลขณะร่วมกิจกรรม รวมทั้งพูดจาอ้อแอ้ไม่เป็นภาษาและเขียนหนังสือไม่ได้ โดยป่วยมาเป็นเวลา 1 ปี และก่อนหน้านี้พี่ชายของเด็กชายกฤษกรณ์ ก็ป่วยด้วยโรคเดียวกัน เมื่ออายุ 4 ปี ตามองไม่เห็นเช่นกัน เรามาทำความรู้จักกับโรคนี้ว่ามีสาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกันอย่างไรจากแพทย์หญิงอาภาศรี  ลุสวัสดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารประสาท กลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา 

การแพ้ยากันชัก

สาระความรู้

ยากันชักทุกตัวอาจทำให้เกิดอาการแพ้ยาได้ โดยอาจเกิดเร็วที่สุด ในปลายสัปดาห์แรก (ประมาณวันที่ 6) หลักจากที่ได้รับยาไปแล้ว ช่วงเวลาที่เกิดอาการมากที่สุด คือ สัปดาห์ที่ 2 ถึง สัปดาห์ที่ 4 (14-28 วัน).

Chikungunya ไวรัสจากยุงลาย

สาระความรู้

โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เดงกี แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อ

โรคที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างไร

สาระความรู้

      โรคที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศมีชื่อว่า Legionnaires ‘ Disease (โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์, โรคไข้ปอนเตียก)  เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน ที่มีชื่อ Legionella pneumophila ลักษณะอาการมีสองลักษณะที่รู้จักในขณะนี้คือ ลักษณะอาการทางคลินิคชัดเจน และทางระบาดวิทยา ได้แก่ โรคลีเจียนแนร์ (ICD-10 A48.1) และโรคไข้ปอนเตียก (ICD-10 A48.2)