Archive for the ‘สาระความรู้’ category

– เอกสารประกอบการบรรยาย มหกรรมคุณภาพถนนราชวิถีครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร สถาบันประสาทวิทยา

ข่าวสารการอบรม, สาระความรู้

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การพัฒนาคุณภาพ ให้อยู่ในชีวิตประจำวันและยั่งยืน นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

– แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม

ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน, สาระความรู้

ดาวน์โหลด แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม

– ความรู้เรื่อง MRI : 3 Tesla MRI Scanner at Prasat Neurological Institute

สาระความรู้

ดาวน์โหลดเอกสาร 3 Tesla Magnetic Resonance Imaging Scanner at Prasart Neurogical Institute

– มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ค่านิยมสร้างสรรค์ และค่านิยมกรมการแพทย์

Feature, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้

ดาวน์โหลด

แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย

สาระความรู้

ด้วยสถาบันประสาทวิทยาได้จัดทำ แผ่นพับความรู้เรื่อง “แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย” โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่นี่ 

0

ปวดศีรษะทำอย่างไรดี?

สาระความรู้
0

ดูแลอย่างไรกับผู้สูงวัยสมองเสื่อม

สาระความรู้
0

คู่มือโรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน (อัมพาต อัมพฤกษ์)

สาระความรู้
0

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการชัก

สาระความรู้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการชัก ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่มักหายจากอาการชักเมื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยบางคนอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะหายจากชัก และ บางคนก็เลือกที่จะไม่กินยาเนื่องจากมีอาการชักไม่บ่อย บุคคลที่อยู่ใกล้ตัวผู้ป่วยเหล่านี้มักรู้จักคุ้นเคยกับอาการชักเป็นอย่างดี และคงไม่เป็นเรื่องยากที่จะรับมือ แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยพบเห็นอาการชักมาก่อนอาจไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นและ ไม่รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร ในวันนี้เราจะเรียนรู้คร่าวๆเกี่ยวกับอาการชักและความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิด ขึ้นขณะชัก และ การแก้ไขเบื้องต้น อาการชักมักเกิดขึ้นในรูปแบบคล้ายเดิมและหยุดได้ด้วยตัวเอง ขณะชักผู้ป่วยอาจมีอาการเกร็ง หรือ กระตุก บางส่วนของร่างกาย หรือ ทั่วทั้งตัว ที่เรียกว่า “ลมบ้าหมู” บางคนอาจแค่เหม่อลอย ไม่ตอบสนอง กระพริบตาถี่ เคี้ยวปาก พูดจาสับสน หรือ มือคลำข้าวของ บางครั้งอาจมีลักษณะคล้ายสะดุ้งแล้วล้มไป ขณะชักบางคนอาจร้องเสียงดัง หายใจแรงติดขัด และ ผิวหนังอาจเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ โดยเฉพาะกรณีชักเกร็งกระตุกทั้งตัว เมื่อพบเหตุมีคนชักเกร็งกระตุกทั้งตัว ท่านควร (1) พยายามกันคนไม่ให้มุ่งดู (2) ระวังไม่ให้ศีรษะผู้ป่วยกระแทก อาจหาเสื้อผ้ามารองใต้ศีรษะ (3) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากอยู่ในสถานที่อันตราย เช่น บนถนน หรือ บันได (4) ไม่ควรใส่สิ่งของใดๆในปาก เพราะอาจแตกหักและทำให้สำลักได้ (5) ไม่ควรยึดยื้อ หรือ ดึงรั้งแขนขาผู้ป่วยขณะชัก…

0

การรักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัด

สาระความรู้

การผ่าตัดรักษาโรคลมชัก พ.ญ.กาญจนา อั๋นวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันประสาทวิทยา โรคลมชักแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะของจุดกำเนิด ชนิดที่หนึ่งมีจุดกำเนิดชักที่กระจายทั่วไปในสมอง (generalized epilepsy) พบมากในเด็กและวัยรุ่น ชนิดที่สองมีจุดกำเนิดชักเฉพาะที่ (focal epilepsy) ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยทุกวัย โรคลมชักชนิดกระจายทั่วไปในสมองมักตอบสนองด้วยการรักษาด้วยยามากกว่าชนิดที่มีจุดกำเนิดชักเฉพาะที่ โดยสถิติพบว่าแม้ว่าให้การรักษาด้วยยาอย่างเต็มที่ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยลมชักเฉพาะที่ยังคงมีอาการชักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้การรักษาด้วยผ่าตัดมักประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายจากการนอนโรงพยาบาลและใช้บริการห้องฉุกเฉินเนื่องมาจากอาการชัก ตลอดจนลดปริมาณการใช้ยากันชัก