Archive for the ‘ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง’ category

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงมือ Disposable จำนวน 9,000 กล่อง ระยะเวลา 11 เดือน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดสมองตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (LABพยาธิ)ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านที่นี่

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น สถาบันประสาทวิทยา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดคลิกที่นี่

-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสติกเกอร์ฉลากยา ขนาด 85×60 มม. จำนวน 5,000,000 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะ จำนวน 106700 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ชิ้น

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ