Archive for the ‘ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง’ category

ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 7 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 7 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

แผนการจัดซื้อฐานข้อมูล Springer Heath and hospital package

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารจำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดน้ำยาตรวจเพื่อใช้ในการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีการ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

ประกวดซื้อซื้อเครื่องตรวจอัตโนมัติสำหรับการตรวจหาภูมิต้านทานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมระบบจัดการประมวลผลข้อมูล 1 เครื่อง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ