Archive for the ‘ประกาศ’ category

– ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

– รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ, สมัครงาน

อ่านประกาศรายชื่อคลิกที่นี่

– สถาบันประสาทวิทยารับรางวัลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

ประกาศ

งานวิจัยโครงการศึกษาระบาดวิทยาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย : การศึกษาชนิดติดตามไปข้างหน้าระยะยาวในชุมชน Thai Epidemiologic Stroke (TES) Study : The Community-based Cohort Study

– งดบริการคลินิคนอกเวลาในวันหยุดต่อเนื่องวันนักขัตฤกษ์

ประกาศ

โดนคลินิกนอกเวลาจะให้บริการตั้งแต่ 16:30 – 20:30 น. ในวันราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์) และ 8:00 – 12:00 น. ในวันเสาร์ ตามประกาศวันหยุดต่อเนื่องปี 2559 ดังต่อไปนี้ 1.วันที่ 13 – 17 เมษายน 2559 รวม 5 วัน 2.วันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2559 รวม 5 วัน 3.วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 รวม 5 วัน  

– คำประกาศ “สิทธิ”และ”ข้อพึงปฏิบัติ”ของผู้ป่วย

ประกาศ

– เข็มมุ่งการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ

เข็มมุ่งที่ 1 ความเป็นเลิศทางคลินิก เข็มมุ่งที่ 2 การสื่อสารทั่วถึง เข็มมุ่งที่ 3 การจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

“เมอร์ส”! โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

ประกาศ

          องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)  รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2558 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 26 ประเทศ พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,334 ราย เสียชีวิต 471 ราย      ส่วนในประเทศเกาหลีใต้ รายงาน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 172 ราย เสียชีวิต 27 รายโดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางไปประเทศจีน 1 ราย      ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่…

– มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ค่านิยมสร้างสรรค์ และค่านิยมกรมการแพทย์

Feature, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้

ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วยสถบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 42 รายการ ขอรับเงื่อนไขในการขายได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ และขอดูสภาพพัสดุชำรุด 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารรัชมงคล ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 0-2306-9899 ต่อ 2291   รายละเอียด คลิก

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยประสาทและกล้ามเนื้อพร้อมอุปกรณ์รวมระบบเครือข่าย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยประสาทและกล้ามเนื้อพร้อมอุปกรณ์รวมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ   รายละเอียด คลิก