Archive for the ‘ประชาสัมพันธ์’ category

– ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวน 2 รายการ

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวน 2 รายการ ดังต่อไปนี้ 1. ราคากลางไซริงค์ Disposable 2. ราคากลางหลอดเก็บเลือดสูญญากาศ

– ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวน 13 รายการ

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวน 13 รายการ ดังต่อไปนี้ 1. ตารางราคากลางInternet server61(อ้างอิง) 2. ตารางราคากลางNetwork 61(อ้างอิง) 3. ตารางราคากลางOracle61(อ้างอิง) 4. ตารางราคากลางPACS61(อ้างอิง) 5. ตารางราคากลางPHIS61(อ้างอิง) 6. ตารางราคากลางSterrad 61(อ้างอิง) 7. ตารางราคากลางเก็บเอกสาร 61(อ้างอิง) 8. ตารางราคากลางคู่ขนาน61(อ้างอิง) 9. ตารางราคากลางลิฟต์ชินด์เล่อร์ 61(อ้างอิง) 10. ตารางราคากลางลิฟต์มิตซู 61(อ้างอิง) 11. ตารางราคากลางอ้างอิงอาหารผู้ป่วย61-3เดือน 12. ตารางราคากลางอินเตอร์เน็ต 61(อ้างอิง) 13. ตารางราคากลางเอกซเรย์64ภาพ 61(อ้างอิง)

– ประกาศ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award”

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับมูลนิธิสถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินงานพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award” เพื่อประเมินตัวชี้วัดของการพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในประเทศแถบยุโรป และเร่งพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่  หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 30 กันยายน 2560

– ข้อตกลงระดับการให้บริการ

Feature, ประชาสัมพันธ์

รูปแบบและการเข้าถึงบริการ ระยะเวลาการให้บริการ ขั้นตอน และความโป่งใสในการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการและการส่งมอบบริการที่เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชชาชนผู้รับบริการ ในรูปแบบของ “ข้อตกลงระดับการให้บริการ” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายระเอียดเพิ่มเติม)

– รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

– ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันประสาทวิทยา

ประชาสัมพันธ์

– ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประชาสัมพันธ์

– ประชาสัมพันธ์รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ. 2560 – 2564

ประชาสัมพันธ์

– สรุปวิสัยทัศน์ – แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ. 2560-2564

– แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก สำหรับพยาบาลทั่วไป

ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้

สถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำเล่มแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก สำหรับพยาบาลทั่วไป ฉบับสมบูรณ์ เสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ 1. Art Epilepsy 01 2. Art Epilepsy 02 3. Art Epilepsy 03 4. Art Epilepsy Content 5. Cover Epilepsy LUp

– ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ

ข่าวสารการอบรม, ประชาสัมพันธ์

สถาบันประสาทวิทยา ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ ดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม KM 2. เอกสารประชาสัมพันธ์ KM 3. กำหนดการ KM 19 พ.ค.60 ล่าสุด 4. ใบสมัครและใบจองที่พัก KM60 5. ตัวอย่างหนังสือส่งตัว KM60