ประชาสัมพันธ์

Announcement: ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ วันที่10 มกราคม พ.ศ.2558

㺻ÅÔÇÇѹà´ç¡ 2558

Announcement: มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ค่านิยมสร้างสรรค์ และค่านิยมกรมการแพทย์

ดาวน์โหลด

โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2558

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา จะดำเนินการจัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะทางโรคทางระบบประสาทให้บุคลากรในหน่วยงานและชุมชนได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ ดังนี้1

1.โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่ 22
2.โครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่บ้านสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 5
3.โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 13
4.โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
5.โครงการอบรม การให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคระบบประสาท
6.โครงการพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก รุ่นที่ 4
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลวิสัญญีด้านระบบประสาท
8.โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง รุ่นที่ 8 (หลักสูตร 2 สัปดาห์)
9.โครงการอบรม การจัดการกับความปวด
10.โครงการ การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 46

 

หนังสือขออนุมัติและเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม (PDF) : (Excel)

ร่วมถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี สถาบันประสาทวิทยา

20140801

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Print

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประจำปี 2557
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 7.00-12.00 น.

 1. ทำบุญตกบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป ณ ข้างตึกอำนวยการและสวนสุขภาพ
 2. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร รับจำนวน 250 คน (งดน้ำ/อาหาร6-8ชั่วโมง)
  • วัดความดันโลหิต
  • ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน/ไขมันในเลือด
  • วัดดัชนีมวลกาย
  • ปรึกษาปัญหาโภชนาการ
 3. บรรยายหัวข้อเรื่อง “ลูกรักของแม่” โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
 4. ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  • ประวัติสถาบันประสาทวิทยา
  • โรคหลอดเลือดสมอง

ตารางกำหนดการ

สนใจคิดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 02-3069899 ต่อ 2183

GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

GIS Health Application on Smart Phone

1
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ เป็นระบบที่แสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมทั้งแสดงข้อมูลทั่วไป, ทรัพยากรสุขภาพ, บริการที่ให้และผลงานเด่นของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง โดยสถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลได้ และผู้ใช้สามารถค้นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไขรวมทั้งแสดงเส้นทางระหว่างสถานพยาบาลได้ การพัฒนาระบบนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขกับ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีให้ดาวน์โหลดทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

App Store     Google Play

ดาวน์โหลดคู่มือ | อ่านคู่มือ | เริ่มใช้ทันที

ที่มา http://www.moph.go.th/moph2/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=9064

ประกวดแบบตราสัญลักษณ์ “มาตราฐานการรับรองสถานพยาบาลด้านโรคหลอกเลือดสมอง” ชิงเงินรางวัล

โครงการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ “มาตราฐานการรับรองสถานพยาบาลด้านโรคหลอกเลือดสมอง”

รับสมัครบุคคลทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถาบันประสาทวิทยา

เข้าแข่งขันประกวดชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการประกวด และรายละเอียด คลิก

Sticky: 72 ปี กรมการแพทย์

72Y

72 ปี กรมการแพทย์ ความหมายของตราสัญลักษณ์

72Y

ความหมายของตราสัญลักษณ์

 

๑.         72 หมายถึง ครบรอบ 72 ปี กรมการแพทย์

๒.         ลายเส้นที่เคลื่อนไหวสื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งนำสู่ความสำเร็จ

๓.         จุดกลมสื่อถึงการเสริมสร้างพัฒนาความทันสมัยด้านเทคโนโลยี

๔.         สีเขียวเป็นสีประจำกระทรวงสาธารณสุข

๕.         สีชมพูเป็นสีประจำวันเกิดกรมการแพทย์คือวันอังคาร

๖.         สีทองสื่อถึงความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง

๗.         ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ขององค์กร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ทางสถาบันประสาทวิทยา จะดำเนินการจัดนิทรรศการ โรคทางระบบประสาทกับผู้สูงอายุและสรงน้ำพระพุทธรูป ในวันที่ 1 – 11 เมษายน 2557

และจะจัดกิจกรรมทางสุขถาพ(ฟรี) จำนวน 250 คน (งดน้ำ-อาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง) และตอบปัญหาชิงรางวัล

รายละเอียด คลิก