* ประกาศเลื่อนวันโอนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง รุ่นที่ 11 เป็นวันที่ 2 – 20 เมษายน พ.ศ. 2561 *