ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิคแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ

แผนกอื่นๆ

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

กลุ่มงานพยาธิวิทยาห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์ อาคารรัชมงคล ชั้น 1 โทร. 2129


กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยา

กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา เบอร์โทรติดต่อ 02 – 306 – 9899 ต่อ 3157


กลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา

กลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ สถาบันประสาทวิทยา


คลินิคแพทย์ออกตรวจนอกเวลาราชการ

ตารางตรวจประจำปี 2563