ติดต่อเรา

   ศูนย์วิจัยสถาบันประสาทวิทยา
   ชั้น 4 ตึกวิจัยประสาทวิทยา / MRI
   โทรศัพท์ 02-3069899 ต่อ 2402
   โทรสาร 02-3545357
  E-mail : irbpni@gmail.com