Home Pni.go.th

ลงชื่อเข้าใช้

ข้อตกลงสำหรับการกรอกข้อมูล

  1. กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ
  2. ในช่องที่มีเครื่องหมาย ** ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ผู้ร้องเรียน

   คำนำหน้าชื่อ** กรุณากรอกคำนำหน้าชื่อ. กรุณาเลือกคำนำหน้า.   ชื่อ** กรุณากรอกชื่อ   นามสกุล** กรุณากรอกนามสกุล.

  หน่วยงาน** กรุณาเลือกหน่วยงาน.  ชื่อหน่วยงาน   ตำแหน่ง

  ที่อยู่     จังหวัด** กรุณาเลือกจังหวัด.

  เบอร์โทรศัพท์     โทรศัพท์เคลื่อนที่     โทรสาร  

  E - Mail  

 

2.ผู้ถูกร้องเรียน

   คำนำหน้า**  กรุณาเลือกคำนำหน้า.  ชื่อผู้ถูกร้อง     นามสกุลผู้ถูกร้อง  

  ชื่อหน่วยงานที่ถูกกล่าวหา**  กรุณาใส่ชื่อหน่วยงาน

 

3.เรื่องที่ร้องเรียน

  ประเภทการร้องเรียน**  --กรุณาเลือกประเภทการร้องเรียน--.

  เรื่องที่ร้องเรียน**  กรุณาใส่เรื่องที่จะร้องเรียน.   ติดต่องานเรื่อง  

  วันที่เกิดเหตุ/วันที่ใช้บริการ  วันที่ ** กรุณาใส่วันที่. เดือน** กรุณาเลือกเดือน  พ.ศ.** กรุณาเลือกปี.

  เนื้อหาการร้องเรียน (โปรดระบุรายละเอียด การกระทำ หรือพฤติกรรมโดยละเอียด และชัดเจน เพื่อเป็นประโยนช์ของทางราชการ)

         

 หมายเหตุ

Uploads File (ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 5 Mb)

** **  

(กรุณาใส่ให้ครบถ้วนและถูกต้อง)

          

 

**กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบโดยเฉพาะที่มีเครื่องหมาย**